Co przechowuje bazą danych?

Bazą danych przechowuje się różnego rodzaju informacje, które mogą być zapisane i odczytywane w sposób uporządkowany. Może to obejmować dane takie jak imiona i nazwiska ludzi, numery telefonów, adresy, wyniki naukowe, informacje o produktach w sklepie, czy dane dotyczące zamówień oraz wiele innych. Baza danych pozwala nam gromadzić te informacje w jednym miejscu i odnaleźć je kiedykolwiek ich potrzebujemy. Na przykład, w szkolnej bazie danych można trzymać listę uczniów z ich imionami, nazwiskami i ocenami, aby na bieżąco śledzić ich postępy.
Sitemap