Co sprawdza kontrola?

Kontrola sprawdza, czy wszystko działa tak, jak powinno. Przeprowadzana jest w celu zapewnienia, że wszelkie zasady, procedury i standardy są przestrzegane. Może obejmować różne dziedziny, takie jak szkolne oceny, zachowanie w klasie, wykonanie pracy domowej, uczestnictwo w zajęciach lub organizację szkolnych wydarzeń. Na przykład, nauczyciel może przeprowadzić kontrolę pracy domowej, aby upewnić się, że uczniowie wykonali swoje zadania i zrozumieli materiał. Kontrola może też dotyczyć uczestnictwa w lekcjach, gdzie nauczyciel sprawdza obecność uczniów i ich zaangażowanie. W skrócie, kontrola pomaga utrzymać porządek i zapewnić, że wszyscy uczniowie odnoszą sukces w szkole.
Sitemap