Co to jest audyt wewnętrzny?

Audyt wewnętrzny to proces, w którym osoba lub zespół sprawdza i ocenia działania oraz praktyki wewnętrzne w organizacji lub firmie. Celem audytu wewnętrznego jest ocena skuteczności i zgodności z ustalonymi zasadami i procedurami. Na przykład, gdy audytor wewnętrzny przeprowadza audyt w firmie, sprawdza czy zasady bezpieczeństwa są przestrzegane, czy istnieją odpowiednie systemy kontrolne oraz czy procesy i procedury są skuteczne. Audytor może także oceniać, czy zasoby firmy są efektywnie wykorzystywane i czy zarządzanie ryzykiem jest odpowiednie. W wyniku audytu wewnętrznego mogą być identyfikowane problemy lub obszary, które wymagają ulepszeń. Audyt wewnętrzny pomaga organizacjom w doskonaleniu ich działań, minimalizacji ryzyka i poprawie skuteczności pracowników. W skrócie, audyt wewnętrzny to proces oceny działań organizacji lub firmy, mający na celu poprawę skuteczności, zgodności z zasadami oraz minimalizację ryzyka.
Sitemap