Czy konta użytkowników systemu Windows muszą być lokalne?

Nie, konta użytkowników systemu Windows nie muszą być lokalne. Istnieją dwa rodzaje kont użytkowników w systemie Windows - konto lokalne i konto sieciowe. Konto lokalne jest tworzone bezpośrednio na danym komputerze i nie jest dostępne z innych komputerów w sieci. To znaczy, że tylko użytkownik na tym konkretnym komputerze będzie miał dostęp do tego konta. Natomiast konto sieciowe jest dostępne na wielu komputerach w sieci. Użytkownicy mogą logować się na różnych komputerach, używając tego samego konta. Na przykład, jeśli masz konto sieciowe w szkole, możesz zalogować się na dowolnym komputerze w szkole i mieć dostęp do swoich plików i ustawień. Więc odpowiedź na pytanie jest taka, że nie, konta użytkowników systemu Windows nie muszą być lokalne. Mogą być również kontami sieciowymi, które pozwalają użytkownikom logować się na różnych komputerach w sieci.
Sitemap