Czy licencja to to samo co oprogramowanie?

Nie, licencja nie jest tym samym co oprogramowanie. Licencja to prawo lub zezwolenie na używanie oprogramowania, natomiast oprogramowanie to samo program lub zestaw instrukcji komputerowych, które wykonują określone zadania. Przykładem licencji jest sytuacja, gdy kupujemy oprogramowanie do edycji zdjęć. Po zakupie oprogramowania otrzymujemy licencję, która daje nam legalne prawo do korzystania z tego konkretnego oprogramowania. Bez licencji nie bylibyśmy uprawnieni do korzystania z oprogramowania. Jeśli porównamy to do czegoś bardziej codziennego, można to porównać do zakupu biletu na koncert. Bilet to nasze prawo wejścia na koncert, podobnie jak licencja daje nam prawo do korzystania z oprogramowania. W skrócie, licencja to prawnie ustanowione uprawnienie, które umożliwia nam korzystanie z oprogramowania. Oprogramowanie to natomiast to, co musimy mieć, aby licencja miała sens i umożliwiała nam korzystanie z niego.
Sitemap