Czy licencję OEM można zainstalować na innym komputerze?

Nie, licencję OEM nie można zainstalować na innym komputerze. Licencja OEM jest przypisana do konkretnego komputera i jest ważna tylko dla tego komputera. Jeśli masz licencję OEM na swoim laptopie, nie możesz użyć tego samego klucza licencyjnego do zainstalowania systemu na innym komputerze. Przykładem może być sytuacja, w której zakupiłeś nowy komputer i próbujesz przenieść swoją licencję OEM na ten nowy komputer. Niestety, jest to niezgodne z warunkami licencji. W takim przypadku należy zakupić nową licencję OEM dla nowego komputera.
Sitemap