Czy można mieć dwa systemy operacyjne na jednym komputerze?

Tak, możliwe jest posiadanie dwóch systemów operacyjnych na jednym komputerze. To się nazywa dual boot. Dual boot pozwala na instalację i uruchamianie dwóch różnych systemów operacyjnych na tym samym komputerze. Przykładem może być posiadanie zarówno systemu Windows, jak i systemu Linux na jednym urządzeniu. W momencie włączenia komputera, możemy wybrać, który system operacyjny chcemy uruchomić. Jest to bardzo przydatne, jeśli chcemy korzystać z różnych funkcji i programów dostępnych tylko na jednym z tych systemów.
Sitemap