Czy nadzór i kontrola to to samo?

Nie, nadzór i kontrola to nie to samo. Nadzór to proces monitorowania lub pilnowania czegoś, aby upewnić się, że jest wykonywane prawidłowo. Na przykład, jeśli nadzorujesz grupę uczniów podczas wycieczki, sprawdzasz czy zachowują się bezpiecznie i przestrzegają ustalonych zasad. Z drugiej strony, kontrola to proces sprawdzania, czy coś spełnia określone standardy lub wymagania. Możemy mieć kontrolę nad oceną, aby upewnić się, że jest poprawna i zgodna z kryteriami oceny. Możemy również kontrolować jakość naszego pracy domowej, aby sprawdzić, czy jest kompletna i zgodna z oczekiwaniami nauczyciela. Podsumowując, nadzór to obserwowanie i pilnowanie, podczas gdy kontrola to sprawdzanie i weryfikacja.
Sitemap