Czy nadzór obejmuje kontrolę?

Tak, nadzór obejmuje kontrolę. To oznacza, że gdy ktoś sprawuje nadzór, ma również możliwość sprawdzenia czy wszystko odbywa się zgodnie z ustalonymi zasadami. Na przykład, jeśli nauczyciel sprawuje nadzór nad lekcją, kontroluje czy uczniowie pracują zgodnie z instrukcjami, czy są skupieni i czy wykonują swoje zadania. Podobnie, przełożony, który sprawuje nadzór nad pracownikami, sprawdza czy wykonują swoje obowiązki, czy przestrzegają zasad bezpieczeństwa, czy spełniają ustalone cele. Kontrola jest często ważnym elementem nadzoru, pomagając utrzymać porządek i zapewnić, że wszyscy wykonują swoje zadania odpowiedzialnie i skutecznie.
Sitemap