Czy SaaS to licencja?

Tak, SaaS to rodzaj licencji. SaaS oznacza Software as a Service (oprogramowanie jako usługa). To jest model dystrybucji oprogramowania, w którym dostawca udostępnia aplikację internetową swoim klientom. Klienci nie kupują oprogramowania na własność, ale zamiast tego płacą za dostęp do niego w określonym okresie czasu, na przykład miesięcznie lub rocznie. Przykładem SaaS może być usługa takich jak Microsoft Office 365. Zamiast kupować oprogramowanie Office na własność i instalować je na naszych komputerach, możemy subskrybować usługę Office 365 i korzystać z aplikacji takich jak Word, Excel czy PowerPoint za pomocą przeglądarki internetowej. Główną zaletą SaaS jest to, że użytkownicy nie muszą się martwić o instalację, aktualizacje czy zabezpieczenia oprogramowania. Dostawca SaaS zajmuje się wszystkim tym, a my jako użytkownicy mamy zawsze dostęp do najnowszych wersji aplikacji bez konieczności dodatkowych nakładów finansowych. Podsumowując, SaaS to rodzaj licencji, który umożliwia nam korzystanie z oprogramowania jako usługi, bez konieczności jego zakupu na własność.
Sitemap