Czym jest system kontroli wewnętrznej?

System kontroli wewnętrznej to zestaw procedur i działań, które pomagają organizacji w osiągnięciu celów, zapobiegają oszustwom i błędom oraz zapewniają rzetelność i wiarygodność danych finansowych. Przykładowo, można porównać go do zabezpieczeń w naszym domu. Jeśli zamontujemy alarm, zamkniemy wszystkie drzwi i okna, a także zainstalujemy monitoring, to znacznie ogranicza możliwość włamania. Podobnie działa system kontroli wewnętrznej - chroni przed różnymi ryzykami, takimi jak nieprawidłowości finansowe, nadużycia, czy błędy w dokumentach. W ramach systemu kontroli wewnętrznej mogą być stosowane różne procedury, takie jak podział obowiązków, zatwierdzanie transakcji przez odpowiednie osoby, regularne przeglądy finansowe czy segregowanie zadań. To pomaga zapewnić, że wszelkie transakcje są dokonywane w sposób legalny i zgodny z procedurami. Ważne jest, aby organizacja miała silny system kontroli wewnętrznej, aby chronić swoje aktywa, zachować wiarygodność i dostosować się do odpowiednich przepisów i regulacji. Dzięki temu zarząd organizacji ma większą pewność, że wszystko odbywa się w sposób odpowiedzialny i zgodny z przyjętymi standardami.
Sitemap