Jak naprawic System w cmd?

Aby naprawić system w CMD (wierszu poleceń), możesz wykorzystać narzędzie o nazwie System File Checker (SFC). Aby to zrobić, wykonaj następujące czynności: 1. Uruchom CMD jako administrator: Kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonie CMD i wybierz opcję Uruchom jako administrator. 2. Wpisz polecenie sfc /scannow i naciśnij klawisz Enter. Polecenie to sprawdzi integralność plików systemowych i automatycznie naprawi jakiekolwiek uszkodzone pliki, jeśli to możliwe. Przykład: Wpisz sfc /scannow, a następnie naciśnij Enter. Narzędzie SFC rozpocznie skanowanie systemu w poszukiwaniu uszkodzonych plików. 3. Poczekaj, aż proces skanowania zostanie zakończony. Może to potrwać kilka minut lub dłużej, w zależności od wielkości systemu i prędkości komputera. 4. Po zakończeniu skanowania, CMD wyświetli wynik, czy naprawa została zakończona sukcesem. Przykład: Jeśli naprawa się powiodła, CMD wyświetli komunikat Znaleziono uszkodzone pliki i naprawiono je. 5. Po zakończeniu naprawy zaleca się ponowne uruchomienie komputera, aby wprowadzone zmiany weszły w życie. Ważne: Upewnij się, że masz uprawnienia administratora, ponieważ niektóre operacje wymagają takiego poziomu uprawnień. Pamiętaj, że naprawa systemu w CMD jest jednym ze sposobów naprawy, ale nie rozwiąże wszystkich problemów z systemem. W przypadku powtarzających się problemów, zalecamy skontaktowanie się z profesjonalnym serwisem komputerowym lub realizowanie właściwych procedur wskazanych przez producenta systemu operacyjnego.
Sitemap