Jak nazywają się trzy podstawowe modele usług chmurowych?

Trzy podstawowe modele usług chmurowych to: infrastruktura jako usługa (IaaS), platforma jako usługa (PaaS) i oprogramowanie jako usługa (SaaS). IaaS oznacza, że możesz wynająć infrastrukturę chmurową, na przykład serwery i pamięć, aby tworzyć własne rozwiązania. Przykładem takiej usługi może być Amazon Web Services (AWS) lub Microsoft Azure. PaaS daje Ci gotową platformę do tworzenia aplikacji, na przykład środowisko programistyczne i narzędzia. Przykładem PaaS może być Google App Engine lub Heroku. SaaS to model, w którym otrzymujesz gotowe oprogramowanie, które działa w chmurze i jest dostępne przez internet. Przykładem SaaS jest Microsoft Office 365 lub Salesforce. Wszystkie te modele usług chmurowych mają różne zastosowania i pomagają firmom i użytkownikom korzystać z zalet chmury, takich jak łatwość skalowania, elastyczność i dostępność z dowolnego miejsca.
Sitemap