Jak usunąć Aktywuj System Windows 11 cmd?

Aby usunąć Aktywuj System Windows 11 przy użyciu cmd, wykonaj następujące kroki: 1. Otwórz menu Start i wpisz cmd w polu wyszukiwania. 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy na programie Wiersz polecenia i wybierz opcję Uruchom jako administrator. Teraz, w oknie Wiersza polecenia, możemy wprowadzić pewne polecenia, aby usunąć aktywację systemu Windows 11: 3. Wpisz polecenie slmgr /upk i naciśnij klawisz Enter. To polecenie usuwa klucz produktu używany do aktywacji systemu. Na przykład: slmgr /upk 4. Wpisz polecenie slmgr /cpky i naciśnij klawisz Enter. To polecenie usuwa klucz aktywacji z rejestru systemu. Na przykład: slmgr /cpky 5. Wpisz polecenie slmgr /rilc i naciśnij klawisz Enter. To polecenie resetuje licencję systemu. Na przykład: slmgr /rilc Po wykonaniu tych kroków, aktywacja systemu Windows 11 zostanie usunięta za pomocą Wiersza polecenia. Pamiętaj, że w przypadku niektórych działań może być wymagane potwierdzenie administratora. Pamiętaj, że usuwanie lub zmiana stanu aktywacji systemu Windows 11 może mieć skutki prawne, a także może ograniczyć niektóre z funkcji systemu. Przed wykonaniem jakichkolwiek działań warto dobrze to przemyśleć.
Sitemap