Jak usunąć dane z bazy danych?

Aby usunąć dane z bazy danych, można użyć polecenia DELETE w języku SQL. Polecenie DELETE usuwa określone wiersze lub rekordy z tabeli w bazie danych. Na przykład, jeśli mamy tabelę o nazwie Klienci z kolumnami Imię, Nazwisko i Adres, i chcemy usunąć klienta o nazwisku Nowak z bazy danych, możemy użyć polecenia: DELETE FROM Klienci WHERE Nazwisko = 'Nowak'; To polecenie spowoduje usunięcie wszystkich rekordów, które mają nazwisko Nowak z tabeli Klienci. Jeśli chcielibyśmy usunąć wszystkie rekordy z tabeli, moglibyśmy użyć polecenia DELETE bez warunku, np.: DELETE FROM Klienci; Jednak należy pamiętać, że to polecenie usuwa permanentnie dane z bazy danych, więc ważne jest, aby być pewnym, że chcemy usunąć te dane, ponieważ nie będzie możliwości ich przywrócenia.
Sitemap