Jak usunąć Git?

Jak usunąć Git? Aby usunąć Git z Twojego komputera, musisz wykonać kilka prostych kroków. Oto sposób: 1. Jeśli używasz systemu Windows, otwórz menedżer aplikacji, znajdź program o nazwie Programy i funkcje lub Dodaj lub usuń programy. Jeśli używasz systemu MacOS, otwórz folder Aplikacje i przeciągnij ikonę programu Git do kosza. 2. Wybierz program Git z listy i kliknij przycisk Odinstaluj lub Usuń. Jeśli zostaną wyświetlone dodatkowe pytania, postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie. 3. Sprawdź, czy Git został prawidłowo usunięty. Aby to zrobić, otwórz wiersz polecenia (konsolę) i wpisz git --version. Jeśli otrzymasz komunikat o błędzie lub Git nie zostanie wyświetlony, oznacza to, że Git został pomyślnie usunięty. Przykład: Załóżmy, że na Twoim komputerze masz zainstalowany system Windows. Aby usunąć Git, otwórz menu Start, znajdź Programy i funkcje, przewiń w dół i znajdź Git, a następnie kliknij przycisk Odinstaluj. Po zakończeniu odinstalowywania otwórz wiersz polecenia i wpisz git --version, aby sprawdzić, czy Git został usunięty. Pamiętaj, że usunięcie Git spowoduje usunięcie wszystkich zapisanych repozytoriów lokalnych. Jeśli chcesz zachować repozytoria, przed usunięciem wykonaj kopie zapasowe.
Sitemap