Jak usunac RAID?

Aby usunąć RAID, wykonaj poniższe kroki: 1. Skopiuj lub przenieś wszystkie istotne dane przechowywane na macierzy RAID na inny dysk twardy, na przykład na zewnętrzny dysk twardy, pamięć USB lub inny komputer. 2. Zatrzymaj macierz RAID, używając narzędzi dostarczonych przez producenta. Przykładowo, dla systemu operacyjnego Windows możesz użyć Menedżera dysków lub Zarządzania macierzami dysków. 3. Wyłącz komputer i odłącz wszystkie dyski twardem będące częścią macierzy RAID. 4. Jeśli zamierzasz nadal używać dysków jako oddzielne jednostki, podłącz je bezpośrednio do komputera za pomocą kabli SATA lub innego zgodnego interfejsu. 5. Jeśli chcesz zrezygnować z RAID i używać pojedynczego dysku twardego, podłącz go bezpośrednio do portu SATA na płycie głównej komputera. 6. Po podłączeniu dysków włącz komputer i zainstaluj system operacyjny lub użyj dysku jako zewnętrznej pamięci masowej, w zależności od Twoich potrzeb. Pamiętaj, że usuwanie RAID powoduje utratę redundancji danych i spowoduje, że dane nie będą już zabezpieczone przed awarią dysku. Przed usunięciem RAID zawsze zaleca się wykonanie kopii zapasowej ważnych danych.
Sitemap