Jak wyłączyć RAID?

Aby wyłączyć funkcję RAID, należy przejść do ustawień BIOS w komputerze. Pierwszym krokiem jest uruchomienie komputera, po czym naciskamy odpowiedni klawisz (często Del, F2 lub F10) podczas uruchamiania systemu operacyjnego, aby otworzyć BIOS. Kiedy jesteśmy w menu BIOS-u, musimy znaleźć sekcję dotyczącą konfiguracji RAID. Jest to zazwyczaj sekcja dotycząca zarządzania dyskami lub kontrolerami SATA. W sekcji tej powinna istnieć opcja odpowiedzialna za włączanie lub wyłączanie RAID. Po zlokalizowaniu opcji RAID, należy wybrać opcję wyłączania RAID. Następnie zapisujemy zmiany i restartujemy komputer. Przykład: Aby wyłączyć RAID na komputerze HP, należy uruchomić komputer i natychmiastowo naciskać klawisz F10 na klawiaturze. Kiedy jesteśmy w BIOS, przemieszczamy się do sekcji System Configuration (Konfiguracja systemu) i szukamy sekcji Storage Options (Opcje magazynowania). W tej sekcji powinna być opcja związana z RAID. Wybieramy tę opcję i następnie zmieniamy jej ustawienia na Disabled (Wyłączone). Następnie zapisujemy zmiany, restartujemy komputer i RAID zostanie wyłączony.
Sitemap