Kiedy licencja jest end user?

Licencja jest end user, kiedy jest przeznaczona dla końcowego użytkownika. Oznacza to, że licencja pozwala jednej osobie na korzystanie z programu lub produktu w celach osobistych i niekomercyjnych. Przykładem może być licencja na oprogramowanie, którą otrzymujesz wraz z zakupem nowego komputera. Ta licencja pozwala tylko Tobie na korzystanie z oprogramowania na tym konkretnym komputerze, nie możesz jej udostępniać innym osobom ani używać programu w celach zarobkowych.
Sitemap