Kto przeprowadza kontrolę wewnętrzna?

Kontrolę wewnętrzną przeprowadzają różne osoby i organy w różnych miejscach. Na przykład, w firmach kontrolę wewnętrzną wykonują audytorzy lub zespoły audytorskie, którzy sprawdzają, czy zasady i procedury zostały przestrzeżone i czy nie ma nadużyć finansowych. W szkołach nauczyciele i dyrektorzy mogą również przeprowadzać kontrolę wewnętrzną, np. sprawdzając, czy uczniowie uczą się prawidłowo i czy wszyscy przestrzegają regulaminu. Również instytucje rządowe, takie jak służby skarbowe, mogą przeprowadzać kontrolę wewnętrzną, aby upewnić się, że podatki są odprowadzane prawidłowo i nie ma oszustw. Ogólnie rzecz biorąc, kontrolę wewnętrzną przeprowadzają ci, którzy mają obowiązek pilnować, że wszystko działa zgodnie z ustalonymi zasadami i regulacjami.
Sitemap