Od jakiej kwoty płacimy podatek u źródła?

Kwota, od której płacimy podatek u źródła, zależy od rodzaju dochodu, który otrzymujemy. Na przykład, jeśli otrzymujemy dochód z działalności gospodarczej, płacimy podatek u źródła od kwoty zarobionej powyżej 1 000 złotych. Natomiast jeśli otrzymujemy dochód z wynajmu nieruchomości, podatek u źródła jest pobierany od kwoty powyżej 2 000 złotych. W przypadku dochodów z tytułu dywidendy, podatek u źródła jest pobierany od kwoty powyżej 500 złotych. Warto jednak pamiętać, że te kwoty mogą się zmieniać w zależności od obowiązujących przepisów podatkowych.
Sitemap