Po co są kwerendy Access?

Kwerendy w Access są używane do zadawania pytań lub wyszukiwania konkretnych informacji w bazie danych. Są one przydatne, ponieważ pozwalają na filtrowanie i sortowanie danych z różnych tabel, tak żebyśmy mogli znaleźć potrzebne nam informacje. Na przykład, jeśli mamy bazę danych z informacjami o uczniach, to możemy użyć kwerendy, żeby znaleźć wszystkich uczniów z określoną średnią oceną, albo uczniów z określonej klasy. Kwerendy pomagają nam zorganizować dane i zyskać użyteczne informacje, które są dla nas ważne.
Sitemap